1
2
วิดีโอ
เสียง
ความละเอียด:
คุณภาพ:
การตั้งค่า
โคเด็กวิดีโอ:
โคเด็กเสียง:
ไม่มีเสียง
ขนาดไฟล์ผลลัพธ์โดยประมาณ:
Worst quality
Lower quality
Optimal quality
Better quality
Best quality
3.6 Mb
3
การแปลงเสร็จสิ้น
การแปลง {0} ไฟล์เสร็จสิ้น
ไฟล์ถูกบีบอัดไว้เพื่อให้ง่ายต่อการดาวน์โหลด
แปลงไฟล์อื่นอีก
Online Video Converter
Online Video Converter
A free web app that converts video files, allowing you to change the video format, resolution or size right in your browser.
Upload files of up to 2Gb
Upload files of up to 2Gb
You can upload files up to 2Gb in size. Uploading speed depends on your internet connection speed.
High-performance conversion
High-performance conversion
Your video files are converted by our powerful servers. In most cases, the process takes less time than it would take if you used your computer.
h265/HVEC support
h265/HVEC support
We constantly update our supported codecs so that our apps work with the newest codecs out there.
Convert more than 300 formats
Convert more than 300 formats
The app supports more than 300 video formats, and the number keeps growing.
No file limit
No file limit
Unlike other services, our app has no limit on the number of files you can convert. Convert as many as you want.
Security guaranteed
Security guaranteed
Your files are automatically deleted from our servers a few hours after you are done working with them. Nobody has access to them except you.
Free Converter
Free Converter
You don’t have to pay anything. All the app features are accessible free of charge. Moreover, you don’t even need to sign up or sign in.
English
Português
Italiano
Español
Deutsch
Français
Русский
Polski
Türkçe
日本語
한국어
简体中文
繁體中文
tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
กรุณาให้สิทธิ์ Online Video Converter ทำงานกับ Google Drive ของคุณ
บันทึกไปยัง
Google Drive Dropbox
Saving to Google Drive: 0%
ไฟล์ถูกบันทึกไปยัง Google Drive